Garnizon Leszno w okresie 1920 - 1939

Eugeniusz Śliwiński

Garnizon Leszno w okresie międzywojennym  1920 - 1939

Garnizon -  to miejscowość, w której stale przebywają oddziały, instytucje i zakłady wojskowe.  Może nim być także miejsce czasowego pobytu oddziału np.: podczas ćwiczeń czy manewrów.  Na czele garnizonu stoi wyznaczony przez przełożonych dowódca garnizonu, który swoimi rozkazami wyznaczał  jego granice, organizował tok życia i służby i odpowiadał za przestrzeganie porządku wojskowego w garnizonie. Oddziały stacjonujące w garnizonie stanowiły jego załogę.

17 stycznia 1920 r. Leszno, na podstawie decyzji traktatu pokojowego w Wersalu, zostało oficjalnie włączone w skład państwa polskiego. Tegoż dnia rano na Rynku, po pożegnalnych przemówieniach do  zgromadzonej niemieckiej ludności i defiladzie,  miasto opuściły ostatnie oddziały stacjonujących tu wojsk niemieckich  (50 pułku piechoty i 56 pułku artylerii polowej).
 
Wśród Polaków zapanowała radość, wylegli na ulice - Leszno po 127 latach niewoli było wolne. W oknach pojawiły się polskie flagi oraz zielone girlandy. Na ratuszu przesunięto zegar o godzinę, dostosowując go do czasu polskiego. Około godz. 10.30  wpadł galopem na Rynek trzyosobowy patrol ułanów (z 2 Pułku Ułanów Wielkopolskich - późniejszy 16 p.uł.) i okrążywszy ratusz odjechał. Wkrótce do miasta, od strony ul. Osieckiej, wkroczyła 1. kompania 9. Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 67 pp.) pod dowództwem por. Trojanowskiego. Nastąpiło uroczyste powitanie i kompania zajęła koszary przy ul. Gartenstrasse ( J.H. Dąbrowskiego). Pół godziny później wkroczył szwadron 2 p.uł. pod dowództwem por. Wiktora Mirnego, a po nich dwie kompanie 12. Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 70 pp.) oraz 2 dywizjon 2 pułku artylerii polowej. Leszno było do 1920 r. siedzibą silnego garnizonu niemieckiego i posiadało duże, nowoczesne koszary, które wybudowano tuz przed wybuchem I wojny światowej, toteż nie było problemów z zakwaterowaniem przybywających oddziałów, które miały przeprowadzić proces rewindykacji przyznanych traktatem pokojowym miejscowości i zabezpieczyć nową granicę polsko-niemiecką, która przebiegała kilka kilometrów  na zachód od Leszna.   Główna uroczystość przejęcia Leszna miała miejsce na Rynku w niedzielę 18 stycznia. Przybyli na nią liczni goście wśród których byli: głównodowodzący Powstaniem Wielkopolskim gen. Józef Dowbor-Muśnicki ze sztabem, przedstawiciele wojskowej misji alianckiej, wojewoda poznański dr Witold Celichowski, gen Wincenty Odyniec - dowódca 3 Dywizji Strzelców Wielkopolskich oraz starosta leszczyński Tadeusz Sobeski. Po uroczystej mszy św. i licznych przemówieniach odbyła się defilada wojskowa. Z ulicy Wolności przez Rynek przechodziły kolejne oddziały wojska: piechota, kawaleria, oddziały karabinów maszynowych, artyleria i tabory, przy nieopisanym entuzjazmie ludności.


StowarzyszenieDDL - nasz kanał na YouTube

wejdz na nasz kanał